יוראי גבריאל

  • חבר בקבוצת המומחים העולמית של גוגל לאסטרטגיית מוצר
  • מרצה לניהול חדשנות ויצירתיות אסטרטגית 
  • יזם ומנהל חדשנות במיזמים טכנולוגים וחברתיים
  • יועץ לחברות מובילות, רשויות ציבוריות וגופים חברתיים

צרו קשר

ליצירת קשר ופרטים נוספים, אנא מלאו את השדות הבאים

Thanks for reaching out.

תהליכי חדשנות הם תהליכים מורכבים ומרובי אתגרים, ועל כן מהווים אתגר עסקי ותפעולי בו זמנית

FIT INN הוקמה על מנת לעזור לחברות ויחידות עסקיות קטנות לקדם תהלי חדשנות בצורה יעילה ואפקטיבית:

לפתח תרבות ויכולות חדשנות אורגניות בכל אזורי הפעילות, להשקיע את תשומת הלב הנדרשת לתכנון וקידום פרוייקטי חדשנות, בצורה סקלאבילית, מותאמת צורך וללא צורך בתקנים נוספים או שינויים ארגוניים.

FIT INN מתמחה בהקמת תוכניות חדשנות ומרכזי חדשנות המתאימים לקנה מידה של חברות שאינן תאגידי ענק, תוך תמיכה ניהולית ומעשית בכל הפעולות הדרושות לתכנון והנעה של פרוייקטי חדשנות מוצלחים.  

ניהול חדשנות ויצירתיות אסטרטגית

הקמת מרכזי חדשנות מותאמי גודל

ניהול חדשנות מקצועי ומתמחה, באופן מיידי ובמידה  הנכונה

חדשנות מותאמת גודל

תחומי פעילות

ניהול פרוייקטי חדשנות ותמיכה תפעולית בהובלתם על כל מגוון האתגרים הכרוכים בהם
חיזוק תהליכי דיזיין טינקינג
פיתוח תוכניות חדשנות מותאמות קונטקסט 
חיזוק ידע ופיתוח יצירתיות אסטרטגית 

הקמה ותפעול של מרכזי חדשנות המותאמים לצרכים של חברות ויחידות עסקיות קטנות
 
 
 
 

חברות גדולות הבינו שעל מנת לקדם חדשנות עסקית בצורה יעילה ואפקטיבית, יש צורך בגיוס מנהלי חדשנות מקצועיים והקמת מרכזי חדשנות המתמחים בתכנון, הובלה ותפעול של תהליכי חדשנות.  

עבור חברות שאינן תאגידי ענק, גיוס מנהלי חדשנות והקמה ותפעול של מרכזי חדשנות מתמחים היא אתגר ניהולי, תפעולי וכלכלי, ולכן נדחית הפעלת פורמט זה דווקא בשלבי צמחיה קריטיים בעלי השפעה מהותית על הצלחת החברה ועל התעצבותה. 

FIT INN מאפשרת לחברות ויחידות עסקיות קטנות להקים מרכזי חדשנות מתמחים, באופן  מיידי, ולהפעילם לפרק הזמן הדרוש בלבד, תוך שמירה על גמישות תפעולית מקסימלית ועומס ניהולי מינימאלי.